Košík je prázdný.

Podmínky použití

Jak jej používáme?

Naším hlavním cílem při shromažďování informací od vás je poskytnout vám efektivní a přizpůsobené zkušenosti při používání našich služeb. To nám umožňuje posílit vaše nakupování online tím, že nabízíte produkty a služby, které odpovídají vašim konkrétním potřebám, a uspokojení Vašeho používání našich webových stránek. Vaše informace používáme mnoha způsoby. Například provádíme interní průzkum demografických údajů našich uživatelů, jejich zájmy a využití stránek, abychom vám lépe porozuměli a poskytovali služby. Můžeme také využít vaše informace k tomu, abychom vám poskytli informace, které jsou v některých případech zaměřeny na vaše zájmy.


Jak chráníme vaše informace?

Naše webové stránky používají standardní technologii a úsilí o zachování důvěrnosti vašich osobních údajů. Patří sem zabezpečené servery a firewally. Veškerá uživatelská data, která shromažďujeme, jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu. K těmto informacím slouží přístup pouze autorizovaní zaměstnanci, kteří potřebují informace k provedení určité práce.


Přijetí objednávky

Vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat určité objednávky, které nelze přijmout a musí být zrušeny. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Některé situace, které mohou vést k zrušení vaší objednávky, zahrnují omezení počtu dostupných k nákupu, nepřesnosti nebo chyby v informacích o produktu nebo cenách nebo problémy identifikované naším oddělením pro poskytování úvěrů a vyhýbání se podvodům. Před přijetím jakékoli objednávky můžeme také vyžadovat další ověření nebo informace. Budeme vás kontaktovat, pokud bude zrušena celá část vaší objednávky nebo jakákoli její část, nebo pokud budete potřebovat dodatečné informace k přijetí vaší objednávky.


Vyšší moc

Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě nebo nedodání zboží v důsledku války, zemětřesení, vážných povodní, požáru a dalších příčin vyšší moci dohodnutých oběma stranami. Prodávající však kupujícímu oznámí faxem / telexem, a to ihned po takovém výskytu a do čtrnácti dnů poté pošle leteckou poštu Kupujícím za jejich přijetí osvědčení vydané příslušnými orgány místa, kde k nehodě došlo jako důkaz . Za takových okolností jsou však prodávající stále povinni učinit všechna nezbytná opatření k urychlení dodávky zboží. V případě, že pozdní doručení přesáhne deset týdnů, mají kupující právo tuto smlouvu zrušit.


Všeobecné

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody a prohlášení mezi nimi. Nadpisy používané v těchto Podmínkách použití slouží pouze k referenčním účelům a v žádném případě nevymezují ani neomezují rozsah této části. Pokud je jakékoli ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu považováno za nevynutitelné, bude takovéto ustanovení reformováno pouze v rozsahu nezbytném pro jeho vymahatelnost a ostatní podmínky této Smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Neúspěch společnosti jednat v souvislosti s porušením této smlouvy vy nebo jinými osobami nepředstavuje vzdání se práv a neomezuje práva společnosti, pokud jde o takové porušení nebo následné porušení.

SITE MAP
  • Klubů 2018-19
  • Klubů Dětské 2018-19
  • Národní 2018
  • Národní Dětské 2018
  • Klubů Ladies 2018-19
  • Klubů 2017-18
  • Klubů Dětské 2017-18
  • Klubů Dámské 2017-18